Tunnelsprängningar startar

Avisering  Sockenplan  2022-05-20

Vecka 22 börjar vi spränga för spår- och servicetunnlarna norrut mot Slakthusområdet. I början när vi tränger igenom en massiv bergvägg kan ljudet studsa åt olika håll och det kan låta mycket. Ju längre in i tunneln vi kommer desto mer avtar det luftburna ljudet.

Sprängningar kan ske vardagar mellan 7-22 samt lördagar dagtid.

Registrera dig för spräng-sms så får du en avisering 30 minuter innan vi spränger.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar