Vad är det som låter vid Dalvägen? 

Avisering  Dalvägen - Hagalund  2022-04-13

Bygget av tunnelbanan består av olika moment som orsakar buller. När vi borrat och sprängt måste löst berg knackas bort. Det kallas för skrotning. Bor eller arbetar du i närheten av Dalvägen är det förmodligen något du har märkt av. Skrotningen görs med hjälp av en skrotmaskin och sedan för hand med ett skrotspett.

Läs mer om de olika arbetsmomenten när vi spränger. 

Vid Dalvägen borrar och spränger vi bort berg för att skapa en tunnelmynning.

Sedan hösten 2021 har förberedande arbeten för Arenastadens arbetstunnel gjort. Arbetstunnelen ska leda fram till den framtida tunnelbanestationen Arenastaden. I en del av Vasalundsparken har ett arbetsområde hägnats in med plank och berget sprängs bort för att skapa en tunnelmynning. 

Förvarning vid sprängning
Du kan få ett sms, mejl eller telefonsamtal inför varje sprängning. Anmäl dig till tjänsten här.  

Mer information
På vår webbsida nyatunnelbanan.se/dalvagen-hagalund håller du dig uppdaterad om våra arbeten. Här finns bland annat en digital presentationsfilm om arbetena vid Dalvägen.  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00