Vägarbete på Vikdalsvägen november-december 2022

Avisering  Centrala Nacka  2022-11-10

Från torsdag 10 november och i cirka 3 veckor pågår vägarbete på Vikdalsvägen, sträckan Griffelvägen – Skvaltans väg. Ett körfält dras in men gående och cyklister påverkas inte.

Arbetet är del av en större trafikomläggning runt tunnelbanans arbetsområde på Vikdalsvägen utanför Nacka Forum. Även de anslutande vägarna Skvaltans väg och Griffelvägen påverkas. Vid årsskiftet ligger trafiken i sitt nya läge runt arbetsområdet där två entréer till tunnelbanans station Nacka ska byggas de kommande åren.

Tunnelbanans Blå linje till Nacka öppnar för trafik år 2030.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar