Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Arbetstunnel i Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6 
Arbetsområdet ska användas under hela byggtiden av tunnelbanan och bli ingången till en av våra arbetstunnlar. Vi har grävt oss ned till berget och ska borra för att täta med cement och förhindra att grundvatten läcker in. Vi spränger sedan bort berget för att ta oss ned och börja med tunneln. Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. 


Påverkan på trafik 
Som en extra säkerhetsåtgärd stänger vi av trafiken utanför arbetsområdet i samband med att vi spränger. Under kortare stunder kommer därför trafiken och verksamheter att påverkas. 

Dagar och tider 
Sprängningarna som börjar ovan jord startar vecka 14. Därefter utförs sprängningar helgfria vardagar, klockan 7 till 19. Vi planerar för en till fyra sprängningar per dag och beräknar att det tar cirka fyra till fem veckor innan vi är klara och kan fortsätta spränga i tunnel.
____________________________________________

Grundvattenrör i kyrkbyn 
Med hjälp av dem kan vi följa upp nivåerna på grundvattnet och säkerställa att grundvattnet inte påverkas när vi bygger. Vi kommer därför att borra i marken på ett antal platser i Kyrkbyn


Påverkan på trafik 
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Vi planerar att förbereda på plats och installera grundvattenrören mellan vecka 13 och vecka 15. Arbetet per plats tar 1 till 2 dagar. För att störa så lite som möjligt utförs arbetet mellan klockan 7 och 17. Det låter mest precis där vi borrar, men ljudet minskar en bit därifrån.

____________________________________________

Stålplank byggs vid landningsbanan på Barkarbyfältet 
Vi bygger ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska spränga fram en arbetstunnel. Nu tätar vi stålplanket och marken mot inläckande grundvatten så att vi sedan kan gräva oss ned till berget. 
 

Påverkan på trafik 
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Arbetet pågår helgfria vardagar klockan 7 till 19.