Skip to main content

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Blå linje och sträckan Akalla-Barkarby, från Stockholmsförhandlingen fram till vad som pågår just nu.

Om du har problem med att ta del av dokumentenkontakta oss så hjälper vi dig!

Kontrollprogram miljödom
Beslut järnvägsplan 2018

Här kan du läsa Trafikverkets beslut om att fastställa järnvägsplanen.

Beslut om kungörelsedelgivning
PDF iconUnderrättelse om laga kraft gällande järnvägsplan

Fastställelsehandlingar järnvägsplan 2018

Här hittar du de permanenta och tillfälliga markanspråk som är inskickade till Trafikverket för fastställelse.

Plan- och profilkartor, permanenta markanspråk

PDF icon1. Ritningsförteckning plan, permanenta markanspråk
PDF icon2. Översiktskarta, permanenta markanspråk
PDF icon211. Profilritning service- och arbetstunnlar, permanenta markanspråk
PDF icon220. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon221. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon222. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon223. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon224. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon225. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon226. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon227. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon228. Sektionsritning, permanenta markanspråk
PDF icon231. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon235. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon241. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon242. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon243. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon244. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon245. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon246. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon247. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon
248. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk
PDF icon
249. Plan- och profilkarta, permanenta markanspråk

Plankartor, tillfälliga markanspråk

PDF icon1. Ritningsförteckning plan, tillfälliga markanspråk
PDF icon
2. Översiktskarta, tillfälliga markanspråk

PDF icon3. Bilaga till plankarta, tillfälligt nyttjanderätt
PDF icon261. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon271. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon272. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon274. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon275. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon276. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon277. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon278. Plankarta, tillfälliga markanspråk
PDF icon279. Plankarta, tillfälliga markanspråk

Järnvägsplan ytterligare kompletterande ändring efter granskning 2018

Här hittar du ytterligare kompletterande ändringar på handlingar efter granskning för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby.

PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconTredje kompletterande PM ändring efter granskning
PDF iconEtt tredje kompletterande PM granskning

 

Järnvägsplan ändring efter granskning 2017

Här finner du ändrade handlingar efter granskning för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby.

1. Plan
PDF iconLäsanvisning ändring efter granskning
PDF iconRitningsförteckning plan, permanenta anspråk
PDF icon201. Översiktskarta, bladindelning permanenta markanspråk
PDF icon231. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon235. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon241. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon242. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon243. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon244. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon245. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon246. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon247. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon248. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon249. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon211. Profilritning service- och arbetstunnlar, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon220. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon221. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon222. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon 223. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon224. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon225. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon226. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon227. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon228. Sektionsritning, Permanenta anspråk i mark och utrymmen

2. Plan
PDF iconRitningsförteckning plan, tillfälliga anspråk
PDF icon202. Översiktskarta, bladindelning tillfälliga markanspråk
PDF iconBilaga till plankarta, tillfällig nyttjanderätt
PDF icon261. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon271. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon272. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon274. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon275. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon276. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon277. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon278. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon279. Plankarta, Tillfälliga anspråk i mark och utrymmen

3. Underlagshandlingar
PDF iconPM ändring efter granskning
PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconSocial konsekvensbeskrivning - Järnvägsplan utbyggnad av tunnelbana Akalla-Barkarby station
PDF iconGestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

4. Underlagshandlingar
PDF iconGranskningsutlåtande
PDF iconGranskningsutlåtande komplettering

PDF iconSamrådsredogörelse

5. Underlagshandlingar
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning
PDF iconLänsstyrelsens godkännande av MKB
PDF iconBeslut om betydande miljöpåverkan

6. Underlagshandlingar
PDF iconRitningsförteckning underlag till plan
PDF icon221. Illustrationskarta, km 19+410 - 17+700
PDF icon222. Illustrationskarta, km 18+000 - 16+500
PDF icon223. Illustrationskarta, km 16+500 - 15+288
PDF icon212. Illustrationsritning, profil
PDF icon200. Illustrationsritning, sektion biljetthall, stationsuppgång, plattformsrum
PDF icon201. Illustrationsritning, Normalsektion
PDF icon202. Illustrationsritning, Normalsektion
PDF icon203. Illustrationsritning, Sektion

7. Särskilda utredningar och tolkningar som behövs för tolkning och förståelse av järnvägsplan
PDF iconPrognos över resandeutveckling Akalla Barkarby
PDF iconBilaga 1. Teknisk dokumentation Visum  Sampers
PDF iconLokaliseringsutredning Tunnelbana Akalla Barkarby station
PDF iconPM Skyfallskartering
PDF iconPM Översvämningsutredning
PDF iconUnderlagsrapport Akustik
PDF iconUnderlagsrapport Elektromagnetiska fält
PDF iconUnderlagsrapport Inomhusluft Hälsopåverkan
PDF iconUnderlagsrapport Inomhusluft Åtgärder
PDF iconUnderlagsrapport Utomhusluft
PDF iconUnderlagsrapport Olycksrisker
PDF iconUnderlagsrapport Insatskoncept
PDF iconUnderlagsrapport Säkerhetskoncept

Järnvägsplan granskningshandlingar 2017

Här finner du granskningshandlingar för utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby. Granskningsperioden var 29 juni till 29 augusti 2017.

1. Plan
PDF iconLäsanvisning
PDF iconHandlingsförteckning
PDF iconRitningsförteckning plan, permanenta anspråk
PDF iconÖversiktskarta, bladindelning permanenta markanspråk
PDF icon231. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon235. Plankarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon241. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon242. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon243. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon244. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon245. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon246. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon247. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon248. Plan- och profilkarta, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon249. Plan- och profilkarta, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon211. Profilritning service- och arbetstunnlar, Permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon
220. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon221. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon
222. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon
223. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon
224. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen
PDF icon
225. Sektionsritning, permanenta anspråk i mark och utrymmen

2. Plan
PDF iconRitningsförteckning plan, tillfälliga anspråk
PDF iconÖversiktskarta, bladindelning tillfälliga markanspråk
PDF icon
Bilaga till plankarta, tillfällig nyttjanderätt
PDF icon261. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon271. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon272. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon274. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon275. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon276. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon277. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon278. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen
PDF icon279. Plankarta, tillfälliga anspråk i mark och utrymmen


3. Underlagshandlingar
PDF iconPlanbeskrivning
PDF iconSocial konsekvensbeskrivning
PDF iconGestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se


4. Underlagshandlingar
PDF iconGranskningsutlåtande
PDF iconSamrådsredogörelse

5. Underlagshandlingar
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning
PDF icon
Länsstyrelsens godkännande av MKB
PDF iconBeslut om betydande miljöpåverkan

6. Underlagshandlingar
PDF iconRitningsförteckning underlag till plan
PDF icon221. Illustrationskarta Km 19+399-17+700
PDF icon222. Illustrationskarta Km 18+000-16+500
PDF icon223. Illustrationskarta Km 16+500-15+288
PDF icon212. Illustrationsritning, profil
PDF icon200. Illustrationsritning, sektion Biljetthall, stationsuppgång, plattformsrum
PDF icon201. Illustrationsritning, sektion Normalsektion.pdf
PDF icon202. Illustrationsritning, sektion Normalsektion.pdf

7. Särskilda utredningar och tolkningar som behövs för tolkning och förståelse av järnvägsplan
PDF iconPrognos över resande utveckling Akalla-Barkarby
PDF icon
Bilaga 1. Teknisk dokumentation Visum Sampers
PDF iconLokaliseringsutredning
PDF iconPM Skyfallskartering
PDF iconPM Översvämningsutredning
PDF iconUnderlagsrapport Akustik
PDF iconUnderlagsrapport Elektromagnetiska fält
PDF iconUnderlagsrapport Inomhusluft Hälsopåverkan
PDF iconUnderlagsrapport Inomhusluft Åtgärder
PDF iconUnderlagsrapport Utomhusluft
PDF iconUnderlagsrapport Olycksrisker
PDF iconUnderlagsrapport Insatskoncept
PDF iconUnderlagsrapport Säkerhetskoncept

 

Miljöprövning 2017

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen när den är inlämnad för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka under december 2015. Komplettering av ansökan gjordes i december 2016. Nedan finner du alla handlingar i ansökan.


Ansökan om ändring av villkor
PDF iconM-7285-18 Dom 2019-04-26.pdf
PDF iconM-7039-15 Deldom 2019-04-26.pdf
PDF iconYttrande rörande villkor april 2019.pdf

PDF iconYttrande rörande ändring av villkor mars 2019.pdf
PDF iconM-7285-18 Ansökan om ändring av villkor 3 2018-11-09.pdf
PDF iconM-7039-15 Ansökan om ändring av P1 2018-11-09.pdf
PDF iconM-7039-15 och M7285-18 Bilaga 1 PM Infiltrationstest Veddesta 2018-11-09.pdf
PDF iconM-7039-15 och M7285-18 Bilaga 2 PM Infiltrationstest Mälarbanan 2018-11-09.pdf
PDF iconM-7039-15 och M7285-18 Bilaga 3 Kontrollprogram för grundvatten 2018-11-09.pdf

Miljödom
PDF iconMiljödom 2017-11-24

Komplettering oktober 2017
PDF iconM 7039-15 yttrande, 2017-10-25

Komplettering september 2017
PDF iconM 7039-15 komplettering infiltrationstest vid Barkarby, 2017-09-08
PDF iconM 7039-15 komplettering infiltrationstest vid Barkarby station, 2017-09-08
PDF icon
M 7039-15 yttrande, 2017-09-20

PDF iconM 7039-15 yttrande, 2017-09-25

Komplettering juni 2017
PDF iconYttrande
PDF iconInnehållsförteckning
PDF icon1: Förundersökningsrapport Hydrogeologi
PDF icon
2: Förundersökningsrapport Berg
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 1-4
PDF icon
2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 5-8
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 9
PDF icon2: Förundersökningsrapport Berg bilaga 10-16
PDF icon3: Infiltrationstest vid Akalla
PDF icon4: Ledningsinventering
PDF icon5: Redovisning avseende kända energibrunnar och gräns för influensområde
PDF icon6: Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer
PDF icon7: Karta över planerade anläggningar för sökt verksamhet
PDF icon8: Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden
PDF icon9: Kontrollprogram grundvatten
PDF icon10: Konsoliderad version av villkorsförslag
PDF iconM 7039-15 Yttrande, bemötande av aktbilaga 154 (2017-06-28)


Komplettering december 2016
PDF icon Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
Rådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
PM Hydrogeologi (23 MB)


Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighets- eller sakägarförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
Bilaga B1. Masshanteringsplan
Bilaga B2. Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
Bilaga B3. Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader

PDF icon Bilaga B4. Samrådsredogörelse.pdf

Kompletterande samråd 2016

Under denna rubrik har vi samlat det material som ingick i det kompletterande samråd för järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken som pågick 3 oktober till den 28 oktober 2016.

Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Plankartor
Profiler
Sektioner

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Beslut om lokalisering 2015

I mars 2015 tog landstinget beslut om var stationerna ska placeras och om spårkorridor. Beslutet fattades av politikerna i landstingsstyrelsen.

Samråd 2015

Järnvägsplanen
Vår samrådshandling av järnvägsplanen består av planbeskrivning, ritningar, en preliminär miljökonsekvensbeskrivning och ett övergripande gestaltningsprogram.


Akalla-Barkarby - Planbeskrivning (4 MB) redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförande.
Akalla-Barkarby - Permanenta markanspråk
Akalla-Barkarby - Tillfälliga markanspråk
Akalla-Barkarby - Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan (4 MB) redovisar påverkan på de värden som identifierats i området. Det kan handla om natur- och kulturmiljö och andra miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av projektet, till exempel luft och buller.
Akalla-Barkarby - Övergripande gestaltningsprogram (8 MB) beskriver hur stationer längs de nya tunnelbanesträckningarna kan komma att se ut.
Akalla-Barkarby - Samrådsredogörelse sammanfattar och besvarar de yttranden som inkommit under det förra samrådet hösten 2014.

 
Tillståndsansökan enligt miljöbalken
Akalla-Barkarby - Miljökonsekvensbeskrivning ansökan tillstånd miljöbalken (5 MB) beskriver vilken preliminär påverkan den nya tunnelbanan har på grundvattnet och vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella.

Samråd om lokalisering 2014 - 2015

Den första delen i planläggningsprocessen var en lokaliseringsutredning där vi tillsammans med Järfälla kommun och Stockholms stad studerade olika alternativa stationslägen och sträckningar. Det första samrådet med allmänheten och berörda genomfördes under perioden 22 oktober och 16 november 2014.
 
Lokaliseringsutredningen 2015
Akalla-Barkarby - Lokaliseringsutredning
Akalla-Barkarby-Bilaga1 - Beslut betydande miljöpåverkan (2 MB).
Akalla-Barkarby - Bilaga2 Samrådsredogörelse
 
Samrådsmaterial hösten 2014

Akalla-Barkarby-Inbjudan, samråd 2014-10-08 (3 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder (8 MB).
Akalla-Barkarby-Samrådsfolder, utskriftsversion (7 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, naturvärden, friluftsliv (1 MB).
Akalla-Barkarby-kulturmiljöer (12 MB).
Akalla-Barkarby-Miljö, bygg, drift
Akalla-Barkarby-Miljö, påverkan, grundvatten (2 MB).
Så byggs tunnlarna (2 MB).

Beslut om åtgärdsvalsstudie och idéstudie 2014

Beslut om åtgärdsvalsstudie och idéstudie av tunnelbana till Barkarby behandlades i trafiknämnden den 11 februari 2014.
Akalla-Barkarby - Beslut om åtgärdsvalsstudie, idéstudie, kollektivtrafik, Barkarby

2013 års Stockholmsförhandling

Under 2013 förhandlade regeringens representanter, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan och 78 000 nya bostäder. I november enades de och fattade beslut. Läs mer om Stockholmsförhandlingen.