Skip to main content

Barkarby

Tunnelbanestationen Barkarby blir en smidig bytespunkt med flera trafikslag.


Med tunnelbanan blir Barkarby ett nav för kollektivtrafikresenärer. Den nya stationen byggs i anslutning till nordvästra änden av nuvarande pendeltågsplattform. Biljetthallen ansluter sedan direkt till pendeltåg, regionaltåg och bussterminal och den nya Veddestabro som ska byggas.
Tunnelbanestationen får tre entréer: dels uppe på själva Veddestabron, dels vid bussterminalen och en vid Veddestavägen nära det sjukhus som ska byggas. Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

 

Konsten på station Barkarby

Visionsbild för plattformen på station Barkarby med konst

Stora granitblock möter besökarna på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen finns på alla delar av stationen. Konstnären Irene Vestman, som arbetar med sten och betong, är i gång med arbetet tillsammans med arkitekterna sedan flera år. På plattformen placeras stora granitskulpturer i form av symboler som också går att sitta på. Väggarna får reliefer medan golvet får färginläggningar i form av geometriska former i materialet terrazzo. Tillsammans bildar de olika elementen i stationen en helhet som ”kommunicerar” med varandra.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/White Arkitekter