Veddesta

Våra arbeten i Veddesta och Barkarby.

Spårtunnlar och station i Veddesta

Via arbetstunneln i Veddesta bygger vi en spårtunnel och en servicetunnel mellan Veddesta och Barkarbystaden. Tunnlarna går nu under både pendeltågsspår, Mälarbanans spår och E18 och kommer senare att passera under Enköpingsvägen in i Barkarbystaden.

Den nya stationen Barkarby är helt utsprängd. Omkring 20 meter ned i berget ligger plattformsrummet, 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt. Stationen kommer att ha två uppgångar med en biljetthall vardera. Den ena uppgången som ligger intill Mälarbanan och Veddestabron är utsprängd. Den andra uppgången vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum arbetar vi med och gör nu plats för bland annat ett rulltrappsschakt.

Det är effektivt att bygga på flera platser samtidigt. Därför fortsätter vi också spränga för de två tunnlarna i riktning mot Barkarbystaden. I framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Veddesta industriområde och Barkarby stationsområde med nya tunnelbanans arbetsområden.
Våra arbeten utgår från Veddesta industriområde, där vi har flera arbetsområden. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Under jord kan bullrande arbeten som borrning och sprängning ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00. En sprängning ovan jord signaleras alltid med ljudsignal före och efter. Vi skickar också ut sms och röstmeddelande till fast telefon cirka 30 minuter innan sprängning.

Det kan också ske arbeten ovan och under jord på andra tider, och då är de anpassade till bullervillkoren.

Påverkan på området

Borrning och skrotning (att knacka loss) av berg under jord skapar stomljud för fastigheter ovanför, i närområdet. Sprängning i berg kan uppfattas också på långt avstånd.

Vi arbetar på flera platser samtidigt. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, men bara på helgfria vardagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar.  

Bergtransporter körs, framför allt kvälls- och nattetid, från arbetstunneln till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält.

Läs mer om hur tunnelarbetet påverkar närområdet här och i informationsmaterialet här nedanför. I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Andra byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera andra byggprojekt i Veddesta.

Barkarby station

Trafikverket ska bygga en plattform för fjärrtåg och regionaltåg vid Barkarby pendeltågsstation. Nu förbereds en ny stationsentré vid den norra plattformsänden. Den nya entrén ska ansluta till Veddestabron. Veddestabron löper mellan Barkarbyfältet – över E18 och järnvägen (Mälarbanan) – och Veddestavägen vid Äggelundakullen i Veddesta. Det är Järfälla kommun och Trafikverket som bygger Veddestabron.

Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer att ha fler byggprojekt i området kommande år. Här är trafikverkets webbplats om pågående arbeten i Västerort. 

Kontaktuppgifter:

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00