Veddesta

Våra arbeten i Veddesta och Barkarby.

Tunnlar och station i Veddesta

Via arbetstunneln i Veddesta har vi sprängt ut en spårtunnel och en servicetunnel från Veddesta till rondellen vid Enköpingsvägen/Mustanggatan i Barkarbystaden. Den sträcka som återstår mellan rondellen och handelsplatsen byggs nu endast från Barkarbystaden-hållet.

Den nya stationen Barkarby är helt utsprängd. Omkring 20 meter ned i berget ligger plattformsrummet, 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt. Stationen kommer att ha två uppgångar med en biljetthall vardera. Den ena uppgången som ligger intill Mälarbanan och Veddestabron är utsprängd. Den andra uppgången vid Veddestavägen i före detta Veddesta centrum arbetar vi med och gör nu plats för bland annat rulltrappsschakt.

Nu pågår framför allt betongarbeten på många platser. Både ovan och under jord i tunnlar, stationen, uppgångarna och schakt.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Veddesta industriområde och Barkarby stationsområde med nya tunnelbanans arbetsområden.
Våra arbeten utgår från Veddesta industriområde, där vi har flera arbetsområden. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Under jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Arbeten ovan och under jord kan också utföras på andra tider, och då är de anpassade till bullervillkoren.

Sprängningsarbetet i Veddesta är klart. Om det skulle krävas någon kompletterande sprängning, skickar vi ut sms och röstmeddelande till fast telefon 30 minuter innan. Eventuell sprängning ovan jord signaleras alltid med ljudsignal före och efter.

Påverkan på området

Transporter sker till och från arbetsområdet.

Andra byggprojekt vid Barkarby station

Det pågår flera andra byggprojekt i Veddesta.

Barkarby station

Trafikverket ska bygga en plattform för fjärrtåg och regionaltåg vid Barkarby pendeltågsstation. Nu förbereds en ny stationsentré vid den norra plattformsänden. Den nya entrén ska ansluta till Veddestabron. Veddestabron löper mellan Veddestavägen vid Äggelundakullen i Veddesta – över E18 och järnvägen (Mälarbanan) – och Barkarbystaden. Det är Järfälla kommun och Trafikverket som bygger Veddestabron.

Trafikverket kommer att ha fler byggprojekt i Veddestaområdet kommande år. Här är trafikverkets webbplats om pågående arbeten i Västerort. 

Kontaktuppgifter:

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00