Berget krossas lokalt – 800 färre lastbilar genom Högdalen 

Under våren kommer 20 000 ton berg att krossas på depåområdet i Högdalen. Berget som kommer från utbyggnaden av depån ska återanvändas på plats.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2022-04-01


 – Det känns bra att vi nu har fått klartecken att ta hand om berget på plats här i Högdalen, säger Camilla Fastén, delprojektledare för utbyggnaden av depån.

Berget kommer från arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Det har sprängts ut för att göra plats för de nya husen som ska byggas på området, nya spår och nya dagvattenmagasin.

 – Vi har stort behov av det här berget. Det är ett jättefint material som är utmärkt att bygga med. Att vi kan krossa det själva betyder att vi sparar ungefär 800 lastbilstransporter genom Högdalen under våren. Det är bra både för miljön och framkomligheten i området, säger Camilla Fastén.

Camilla Fastén, delprojektledare för utbyggd depå i Högdalen.

Bergkross på besök

I dag den 1 april anländer en mobil bergkross och en sorteringsmaskin till Högdalsdepån. Bergkrossen krossar berget till mindre bitar. Sedan sorterar sorteringsmaskinen det krossade berget efter storlek och rensar bort det som blivit för litet eller för stort.

 – Vi kommer att använda det mesta av berget till våra nya dagvattenmagasin. Då kan inte krosset vara för litet eftersom vattnet inte kan passera igenom sedimenten om de är för kompakta. 32 till 150 millimeter är en bra storlek, säger Camilla Fastén.

Bullrande arbete  

– Det kommer att låta när vi krossar. Men bullerutredningen visar att vi kommer att hålla oss inom våra riktvärden för buller. Annars hade vi inte fått något krosstillstånd, säger Camilla Fastén.

Krossarbetet kommer att pågå vardagar under april och maj.

Högdalsdepån byggs ut 

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.  

Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00