Skip to main content

Besiktning av fastigheter

Inventering
Vi arbetar för att påverkan på hus och andra anläggningar blir så liten som möjligt. I god tid innan vi börjar borra och spränga ut de nya tunnlarna besiktigar vi byggnader och anläggningar som finns i närheten av våra arbeten. 

I god tid innan våra arbeten startar kommer du som fastighetsägare att bli kontaktad av en besiktningsperson. Besiktningen sker dagtid och besiktningspersonen bär alltid synlig legitimation. Besiktningarna sker enligt svensk standard och utförs i förebyggande syfte inför våra sprängningsarbeten när vi bygger tunnlar.

Vilka fastigheter besiktigas?
Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. På de platser där husen är byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter från tunneln. 
Om det finns särskilda skäl så besiktigar vi även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet. 

Karta med besiktningsområden
Blå linje till Nacka
Blå linje till Södermalm
Blå linje till Söderort
Gul linje till Arenastaden
Blå linje till Barkarby

Så går besiktningen till 
Besiktning utförs okulärt på alla fasader och tillgängliga ytor inomhus. Besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas vidare till fastighetsägaren. Besiktningspersonen går aldrig in själv i en lägenhet eller ett hus. Om du som lägenhetsinnehavare eller fastighetsägare inte kan närvara vid besiktning, ta hjälp av en granne eller någon ur styrelsen. I protokollet antecknar vi det som är brukligt för att beskriva fastighetens skick och vi undersöker om det finns vibrationskänslig utrustning eller interiör. Om det finns kakelugn eller öppen spis kommer även en sotare för att utföra provtryckning av skorsten. 

Vi monterar också vibrationsmätare på vissa fastigheter för att kunna mäta vibrationer kontinuerligt. Ibland monterar vi upp bullermätare.

När besiktningen är klar, sammanställs protokollet och du som fastighetsägare får en kopia. För bostadsrättsföreningar skickas protokollet till styrelsen. Du som är bostadsrättsinnehavare får då vända dig till din förening. När vi har arbetat klart i området gör vi en efterbesiktning.


Kontroll av fastigheter
När vi arbetar, med att bygga och spränga måste vi ha kontroll på alla byggnader och anläggningar  som berörs av våra pågående arbeten. Vi har därför gjort riskanalyser på de byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Därefter mäter vi kontinuerligt nivåerna av buller, vibrationer och grundvatten. Vi följer även upp vattenkvalitet. Vi anpassar våra arbeten efter de förutsättningar som råder på platsen. Det kan exempelvis innebära att vi anpassar storleken på sprängningen, från en stor till flera små. Vår ambition är att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Har du fler frågor?
Om du har blivit kontaktad av en besiktningsfirma och har frågor om besiktningen kan du vända dig direkt till dem. Du kan också kontakta oss eller ringa vår kundtjänst på 08-600 10 00.