Skip to main content

Björn Hägg

Började på förvaltningen september 2014. Tror att crossfit kommer att bli hans nästa stora träningsform och har som mål att läsa alla nobelpristagare i litteratur.

Varför ville du jobba med tunnelbaneutbyggnaden?
­För mig är det viktigt att arbeta med en verksamhet som bidrar till något meningsfullt och det tycker jag verkligen att byggandet av tunnelbanan gör. Jag började här i september 2014 och då hade förvaltningen funnits i sex månader. Det var en rolig utmaning att komma till en arbetsplats i uppstartsskede, där sammansättningen av människor var helt ny och där alla jobbar mot samma mål. 

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Jag har bland annat ansvar för rapportering till styrelsen, ansvar för budgetprocessen och vårt arbete med verksamhetsplan och målstyrning.

Eftersom vi är en relativt ny organisation som växer och ändrar karaktär hela tiden så dyker det ofta upp nya frågor som behöver lösas. Att rapportera till styrelsen och parterna är viktigt, vi har ju fått pengar för att genomföra utbyggnaden och då är det viktigt att visa att vi använder pengarna på bästa sätt.

Vad har du gjort innan?
Direkt efter examen som civilekonom började jag på Skatteverket, eftersom jag var intresserad av skatterätt. Men jag kom snabbt på att jag snarare ville jobba som business controller och med verksamhetsstyrning inom någon komplex och meningsfull verksamhet. Då passade Karolinska universitetssjukhuset perfekt. Där blev jag kvar i fem år, både som controller och controllerchef.

Därefter började jag arbeta centralt inom landstinget på ekonomi- och finansavdelningen som koncerncontroller, med ansvar för planering och uppföljning av landstingets verksamhet. I dag har jag nytta av att ha jobbat där, eftersom vi rapporterar dit. Jag vet både vad de vill ha och vilka följdfrågor som kan komma. Jag har också en förståelse för hur vår verksamhet hänger ihop med resten av landstinget och kopplingen till den politiska ledningen.

Vad är det roligaste med det här jobbet?
Det är att träffa väldigt många kompetenta och drivna människor. Det är spännande att rollen är så bred och att den förändras när projektet går in i nya skeden.

Varför ska man söka sig till oss?
Att vara med och bygga ut tunnelbanan är stort och känns meningsfullt eftersom det bidrar till en stor förbättring för så många människor. Tempot är högt och verksamheten går framåt hela tiden. Att arbeta inom en verksamhet som beslutas av politiker är en extra krydda som gör verksamheten än mer spännande.