Skip to main content

Blå linje till Söderort

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården och får två förgreningar. En gren fortsätter österut till Nacka och en söderut, via Gullmarsplan, vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje.

Under början av 2020 började vi bygga. Läs mer här vad som händer på de olika platserna.
Byggtiden för nya tunnelbanan är 10 år och trafikstarten planeras till 2030.
Det kommer att märkas när vi bygger men vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under byggtiden. Läs mer om hur du påverkas när vi bygger .

Läs mer i vårt nyhetsbrev:
PDF iconSöderort december 2019.pdf
PDF iconSöderort maj 2019.pdf

PDF iconSoderort december 2020.pdf

Nyheter