Skip to main content

De nya stationerna

Blå linje söderut får en ny plattform vid Gullmarsplan och en ny station i Slakthusområdet som ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård. Blå linje ansluter till befintlig station Sockenplan.