Utbyggd depå i Högdalen

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med depån är klart 2026.

Kartan visar den planerade utbyggnaden av Högdalsdepån.

Bakgrund

Tågen i Stockholms tunnelbana behöver städas, repareras och parkeras på nätterna. Det görs i en depå. I Stockholm finns det sex stycken tunnelbanedepåer. Dagens depåkapacitet räcker inte till när tunnelbanenätet blir större. Därför beslutade Landstingsstyrelsen 2016 att Högdalsdepån ska byggas ut.

Tunnelbanenätet i Stockholm byggs ut med 18 stationer och tre mil nya spår. (Klicka på bilden för att förstora.)

Mer depå i Högdalen

I Högdalsdepån ska det byggas nya parkeringsplatser för tågen, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Den nya depån kommer att kunna ta emot omkring dubbelt så många tåg som idag. För att göra plats för utbyggnaden utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

Underhållsarbete i Högdalsdepån.

Vi bygger en ny tunnel

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen bygger vi en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från Grön och Gul linje. Tunneln som ska bli 2,5 kilometer lång kommer att ta ungefär tre år att spränga ut. I anslutning till tunneln kommer också en underjordisk uppställningshall att byggas där fler tåg kan parkeras.

Söder om Hökarängens station kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån.

Vad händer vid Örbyleden?

För att bygga den nya tunneln behöver vi komma ned i berget. Därför bygger vi en arbets- och servicetunnel vid Örbyleden i Hökarängen. Tunneln kommer att användas under hela byggtiden. Med hjälp av tunneln kan vi transportera bort bergmassor som sprängs ut, och transportera ned maskiner och personal.

Den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden kommer att användas som servicetunnel när projektet är avslutat.

Så långt har vi kommit med tunneln

Kartan visar hur långt vi har kommit med tunnelarbetet. Arbetstunneln är utsprängd. Under december månad planerar vi att spränga oss 15 och 30 meter öster ut och 12 och 5 meter väster ut.

Klicka på bilden för att förstora.

Titta på vår film

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Digitalt nyhetsbrev utbyggd Depå

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00