Efter sommaren startar nya arbeten i Hökarängen 

I mitten av augusti börjar förberedelserna för tunnelbygget och nya spår söder om Hökarängens station.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-06-23
Kartan visar det planerade arbetsområdet söder om Hökarängens station

Det första som kommer att göras är att arbetsområdet stängslas in. Därefter fortsätter arbetet med att ställa upp byggbodar, göra i ordning marken och ta ned vissa träd. Sprängarbetena på platsen är planerade att starta under vintern 2022/2023. De flesta transporter till och från arbetsområdet kommer att ske via entrén vid Pepparvägen.  

Gång- och cykeltunneln mellan Saltvägen och Lingvägen stängs av och gång- och cykeltrafiken genom området kommer att ledas om. Arbetet på platsen planeras att avslutas våren 2025. Då öppnar gång- och cykelvägarna på nytt och de träd som har tagits ned har ersatts med nya.    

Anledningen till arbetena är att Region Stockholm bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen. Förutom mer depå byggs också en ny tunnel till depån. Den nya tunneln kommer att dyka upp ur marken söder om Hökarängens station och ansluta till Grön linjes Farstagren.  

Öppet hus i september 

Den 8 september klockan 18:30 bjuder Region Stockholm in till öppet hus på Kvickentorpsskolan. Representanter från projektet kommer att vara på plats för att svara på frågor om arbetena, störningar och påverkan på området.  

Så här kommer tunnelentrén att se ut när arbetet är färdigt. Vy mot söder.
Kartan visar hela arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora.  

Fakta: Högdalsdepån byggs ut  

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.   

Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00