Skip to main content

Frågor och svar - Barkarby

Under 2019 byggs de arbetstunnlar som behövs för utbyggnaden till Barkarby. En arbetstunnel byggs i Veddesta industriområde, vid Äggelundavägen nära pendeltågsstationen i Barkarby. De andra två byggs vid Robothöjden och landningsbanan på Barkarbys gamla flygfält.

Läs mer

Vissa tunnlar kommer endast att användas vid byggandet av tunnelbanan och återställas efter avslutat arbete. De båda arbetstunnlarna vid stationerna kommer vid trafikstart att bli permanenta tillfartsvägar för service- och räddningsfordon. Övriga arbetstunnlar kommer att fyllas igen och återställas.

Läs mer

Stomljudsdämpande åtgärder kommer att vidtas under spår längs hela sträckan med planerad eller befintlig bebyggelse. Vår bedömning är att störningar inte ska uppstå.

Läs mer