Skip to main content

Frågor och svar - Fridhemsplan - Älvsjö

Den nya linjen identifierades i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Tunnelbanan till Älvsjö kommer binda ihop Stockholms södra och norra delar och avlasta röda linjen och T-Centralen.

Läs mer

Den nya linjen är tänkt att få sex stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationernas placering kommer utredas ytterligare i den pågående lokaliseringsutredningen.

Läs mer

Det är ännu inte bestämt vilken färg den nya linjen kommer få.

Läs mer

Möjligheter att lämna synpunkter kommer ges vid flera tillfällen under planeringsprocessen. Under slutet av 2020 kommer vi bjuda in allmänheten till ett första samråd där du kommer kunna ta del av planerna och lämna dina synpunkter till oss. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00.

Läs mer

Planeringen av den nya linjen startade 2020. Vi befinner oss fortfarande i ett inledande skede och räknar idag med att kunna börja bygga 2025. Planerad byggtid är 9 år.

Läs mer