Skip to main content

Frågor och svar om störningar

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Hur mycket beror på var du bor, hur huset är grundlagt och vilka arbeten som görs. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och luftburet buller från arbetsområden ovan jord. Vi jobbar för att minimera störningarna och vidtar åtgärder löpande under hela byggtiden.

Läs mer

Det är väldigt individuellt, människor upplever ljuden olika. Om du störs av våra arbeten kan du alltid anmäla en störning.

Läs mer

För det mesta så stör vi ett visst område under en period när vi passerar med tunnelfronten. I vissa fall kan det bli flera perioder utspritt över byggtiden. Läs mer om på sidan Aktuella arbeten för respektive projekt. 

Läs mer

Många faktorer påverkar en bostadsförsäljning. I tidigare infrastrukturprojekt har inte marknadsvärdet påverkats negativt. 

Läs mer

Vi följer villkor och håller de ljudnivåer som beslutats av mark- och miljödomstolen. Se miljödom för respektive utbyggnadssträcka under Beslut och handlingar-fliken.

Läs mer

Vi erbjuder tillfällig vistelse om ljudnivåerna i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod överskriderr nivåerna i miljödomarna. Men viss störning behöver närboende tåla. Vi kan också vidta andra åtgärder i hemmet eller ge information om hur många dagar som störningen kommer att pågå för att du ska kunna planera din vardag. 

Läs mer

Arbetstunnlarna är det första som byggs. De innefattar en rad olika arbetsmoment som kan märkas mer eller mindre. Ovan jord där arbetstunnlarna byggs syns inhägnade arbetsområden. De är placerade så att transporter i möjligaste mån snabbt kan komma ut på större vägar. Vårt tillskott till trafiken är ganska litet på redan hårt trafikerade gator.

Läs mer

På vissa ställen kan det bli begränsad framkomlighet på så vis att privatbilister inte kan köra ända fram till husets port. Räddningstjänst och ambulans kommer dock alltid att ha fullt tillträde till fastigheterna. Men tillgängligheten kan påverkas på fler sätt som är betydligt vanligare än att vi blockerar en port. Vägar stängs av eller gator kan bli enkelriktade eller ledas om exempelvis. 

Läs mer

Här hittar du kontaktuppgifter. Kundtjänst är öppet dygnet runt. Du kan också anmäla dig till vår sms-tjänst

Läs mer