Skip to main content

Frågor och svar

Järnvägsplaner, detaljplaner och domar från mark- och miljödomstolen kan överklagas under en period direkt efter respektive beslut. Järnvägsplanen för Blå linje till Barkarby är fastställd och går inte längre att överklaga. Även miljödomarna för Blå linje till Arenastaden och Gul linje till Arenastaden har vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

 

Läs mer

Staten, Region Stockholm och de kommuner som får ny tunnelbana har avtalat om 30 miljarder kronor, inklusive utbyggd depå och nya fordon, som Region Stockholm bekostar helt och hållet. 

Just nu (hösten 2109) pågår samtal mellan parterna om att skjuta till ytterligare medel, eftersom kostnaderna har ökat mer än beräknat. 

Läs mer

Pages