Skip to main content

Frågor och svar - Södermalm

Träd i parken har avverkats eller flyttats till andra stadsdelar pga. att de står på den plats där hisschaktet och det nya stationshuset ska byggas. För att kunna bygga den nya stationen behövs utrymme för arbetsfordon, maskiner, samt in- och utfarter. Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttades i april 2021 och minst 50 träd i parken har sparats.

Läs mer

Vi arbetar för att skydda träden under hela byggtiden. Bland annat sätts stängsel upp runt träden och grenar binds upp vid transportvägar. Markförbättringar görs för ständig tillförsel av organiskt material från marken och körplåtar läggs ut för tung trafik, för att skydda trädrötterna. För att skydda lindarna närmast det kommande hisschaktet byggs en trädspont. 

Läs mer

Arbetstunneln från Londonviadukten har nått det kommande stationsutrymmet för station Sofia och härifrån kommer vi att fortsätta driva spårtunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Vi driver även tunnel söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderut samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Följ framdriften här

Läs mer

Den 750 meter långa arbetstunneln som sprängts ut kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden. Först när arbetet är klart kommer tunnelmynningen och platsen att återställas. 

Läs mer

På grund av, framförallt, svåra bergförhållanden på platsen har tunnelgrenen pausats och framdrift i den södra tunneln prioriterats. Mer utförligt svar finns på sidan om aktuella arbeten.

Läs mer

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort  kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk. Under ca 3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Etableringen på Blasieholmen sker i början av september 2021. 

Läs mer

Pages