Skip to main content

01. Hur mycket märks tunnelbaneutbyggnaden?

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Hur mycket beror på var du bor, hur huset är grundlagt och vilka arbeten som görs. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och luftburet buller från arbetsområden ovan jord. Vi jobbar för att minimera störningarna och vidtar åtgärder löpande under hela byggtiden.