Skip to main content

01. Måste jag anmäla mig till sms-tjänsten?

Nej, sms med bygginformation skickas till alla som bor eller verkar i området där vi arbetar och som har en telefon (fast eller mobil) som är kopplad till adressen. Har du en företagstelefon eller ett kontantkortsabonnemang, som inte är knutna till adressen, måste du anmäla dig till tjänsten. När det gäller sms med spränginformation måste du alltid anmäla dig.