Skip to main content

02. Vad sms:ar ni om?

Vi kommer att arbeta med olika typer av maskiner och metoder som kan ge upphov till vibrationer eller höga ljud. Därför vill vi informera om när arbetena utförs och hänvisa vidare till vår webbplats för mer information. Sms:en med bygginformation är en service till dig som bor eller verkar i närheten av våra arbetsområden, så att du kan planera din vardag. I sms:en med spränginformation får du veta när och var vi spränger.