Skip to main content

03. Varför behövs mer depåkapacitet?

Fler tunnelbanetåg behövs när hela den planerade utbyggnaden är klar. Då behövs fler parkeringsplatser, fler platser att städa, underhålla och klottersanera tågen.

Den utbyggda depån kommer kunna hantera tågen från både Grön, Gul och Blå linje.