Skip to main content

02. Vad händer med arbetstunnlarna när ni är klara?

Vissa tunnlar kommer endast att användas vid byggandet av tunnelbanan och återställas efter avslutat arbete. De båda arbetstunnlarna vid stationerna kommer vid trafikstart att bli permanenta tillfartsvägar för service- och räddningsfordon. Övriga arbetstunnlar kommer att fyllas igen och återställas.