Skip to main content

02. Varför behövs en ny tunnelbanelinje till Arenastaden?

De viktigaste skälet är att förbättra kollektivtrafiken till några av Stockholms snabbast växande stadsdelar: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med Gula linjen och 11 000 bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm. I Arenastaden växer en modern stadsdel fram med kontor, bostäder, shopping och kultur- och sportevenemang som lockar besökare från hela regionen. Med Gula linjen blir det möjligt att åka direkt från söderort till Solna.