Skip to main content

04. Varför ska Högdalsdepån byggas ut?

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön linje, Blå linje, och Gul linje till Arenastaden. Idag går anslutningsspår från depån till den Gröna linjens Hagsätragren. Men Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan. Då behöver ett nytt anslutningsspår byggas till tunnelbanans Farstagren.