Skip to main content

03. Vem sköter utbyggnaden?

Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden och har bildat en förvaltning för att planera och bygga ut tunnelbanan. Förvaltning för utbyggd tunnelbana projekterar utbyggnaden och tar fram järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och miljödomsansökningar inför byggstarten 2019. Allt sker i nära samarbete med kommunerna som står för det detaljplanearbete som behövs, både för nya bostadsområden och för miljöerna runt de nya tunnelbaneuppgångarna.