Skip to main content

04. Jag ska sälja min bostad, kommer era arbeten påverka min försäljning?

Många faktorer påverkar en bostadsförsäljning. I tidigare infrastrukturprojekt har inte marknadsvärdet påverkats negativt.