Skip to main content

04. Station Sofia - Preliminär tidplan.

Arbetet med att etablera station Sofia i Stigbergsparken startar i augusti 2021. Spontningsarbeten startar under hösten, såväl som sprängningsarbeten för station och spår- och servicetunnel. Under 2022 startar sprängningsarbeten för hisschaktet, följt av betongarbeten 2023. Planerad trafikstart är 2030. Följ våra aktuella arbeten här