Skip to main content

04. Vad händer med de nedlagda stationerna?

Det är inte beslutat vad som ska hända med stationerna Globen och Enskede gård efter de lagts ner. Rent formellt ägs marken av Stockholms stad och SL (Trafikförvaltningen) har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling. På Stockholm växer, Söderstaden kan du läsa mer om stadens planer för området.