Skip to main content

05. Station Sofia/Londonviadukten - Arbetstider.

Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrning och sprängning, helfria vardagar kl. 07-22. Vissa störande arbeten som ex. sprängning kan ske även dagtid på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena.