Hoppa till huvudinnehåll

05. Vad innebär Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller?

Det är just riktvärden och inte bindande. Vi kommer inte att kunna bygga tunnelbanan utan att överskrida riktvärdena. Vi ansöker till mark- och miljödomstolen, som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena. Se miljödom för respektive utbyggnadssträcka under Beslut och handlingar-fliken.