Skip to main content

05. Hur mycket får ni bullra när ni bygger ut tunnelbanan?

Vi följer villkor och håller de ljudnivåer som beslutats av mark- och miljödomstolen. Se miljödom för respektive utbyggnadssträcka under Beslut och handlingar-fliken.