Skip to main content

03. Station Hammarby kanal - Uppgångarna.

Station Hammarby kanal byggs under Saltsjön med en uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen, vid Katarina Bangata. Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas under kanalen. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa.