Skip to main content

06. Måste jag flytta?

Vi erbjuder tillfällig vistelse om ljudnivåerna i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod överskriderr nivåerna i miljödomarna. Men viss störning behöver närboende tåla. Vi kan också vidta andra åtgärder i hemmet eller ge information om hur många dagar som störningen kommer att pågå för att du ska kunna planera din vardag.