Skip to main content

06. Hur kommer bygget att märkas om man bor ovanpå det nya anslutningsspåret?

Under byggtiden kommer man att kunna höra ljud från borrningar och sprängningar. När vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt. När vi har byggt klart och spåret används kommer det inte att märkas ovan jord.