Skip to main content

07. Hur ofta får jag sms?

Informationen vi skickar ut handlar om våra arbeten. Vanligtvis sms:ar vi en till två veckor innan vi planerar att arbeta i ditt område och innan vi gör särskilt störande arbeten. Vissa kan få flera sms under en period, andra inga alls.