Skip to main content

08. Hur kommer arbetstunnlarna att märkas?

Arbetstunnlarna är det första som byggs. De innefattar en rad olika arbetsmoment som kan märkas mer eller mindre. Ovan jord där arbetstunnlarna byggs syns inhägnade arbetsområden. De är placerade så att transporter i möjligaste mån snabbt kan komma ut på större vägar. Vårt tillskott till trafiken är ganska litet på redan hårt trafikerade gator. Vi försöker planera tider och färdvägar för att påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kan handla om att undvika skolstarten på morgonen eller att det tillkommer nya övergångsställen med trafiksignaler.