Skip to main content

08. Jag har bara en fast telefon, kan jag få information ändå?

Vi skickar röstmeddelanden till fasta telefoner, så du missar ingenting. Du behöver inte göra någonting för att få sms om din telefon är knuten till en adress i närheten av där vi kommer att arbeta.