Skip to main content

06. Kommer Gul linje till Arenastaden påverka turtätheten på Grön linje till västerort?

Det beror på med vilken turtäthet Gul linje till Arenastaden trafikeras. Med den planerade trafikeringen (610-minuterstrafik) blir det i stort sett samma turtäthet som idag i Västerort.