Skip to main content

09. Om jag har både mobil och fast telefon, får jag både sms och röstmeddelande då?

Sms-tjänsten skickar i första hand sms till din mobil.