Skip to main content

09. Kommer tillgängligheten till min fastighet att påverkas?

På vissa ställen kan det bli begränsad framkomlighet på så vis att privatbilister inte kan köra ända fram till husets port. Räddningstjänst och ambulans kommer dock alltid att ha fullt tillträde till fastigheterna. Men tillgängligheten kan påverkas på fler sätt som är betydligt vanligare än att vi blockerar en port. Vägar stängs av eller gator kan bli enkelriktade eller ledas om exempelvis.