Skip to main content

05. Hur länge kommer ni att utföra provborrningar?

Provborrningar och andra markundersökningar gjordes under 2018. Vi kan behöva utföra kompletterande undersökningar. Läs om aktuella arbeten.