Skip to main content

10. Hur kan jag tycka till?

Så länge planprocessen pågår, alltså fram till att järnvägsplanen lämnas till Trafikverket för godkännande eller miljödomsansökningar lämnas till mark- och miljödomstolen, kan man alltid lämna in synpunkter till oss. Synpunkter måste lämnas skriftligt. Det enklaste är att skicka e-post till nyatunnelbanan@sll.se. Planerna tas fram i en lång demokratisk process, med gott om tillfällen att ta del av planerna och lämna synpunkter. Det har många gjort, vilket har bidragit till att utveckla planerna.​