Skip to main content

03. Kommer man att höra tunnelbanan i den färdiga tunneln om man bor i närheten?

Stomljudsdämpande åtgärder kommer att vidtas under spår längs hela sträckan med planerad eller befintlig bebyggelse. Vår bedömning är att störningar inte ska uppstå.