Skip to main content

11. Hur gör jag om jag vill överklaga?

Järnvägsplaner, detaljplaner och domar från mark- och miljödomstolen kan överklagas under en period direkt efter respektive beslut. Järnvägsplanen för Blå linje till Barkarby är fastställd och går inte längre att överklaga. Även miljödomarna för Blå linje till Arenastaden och Gul linje till Arenastaden har vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.