Skip to main content

11. Hur har ni fått mitt telefonnummer?

Telefonnumren hämtas från offentliga register. Sms:en bedöms som samhällsinformation och skickas till de områden nya tunnelbanan arbetar i. Vi räknar med att endast skicka få sms under en begränsad tid. Det är enkelt att avregistrera dig om du inte längre önskar få sms från oss.