Skip to main content

09. Vad händer vid Odenplan under byggtiden?

Att låta stationen vid Odenplan vara kvar som idag förenklar byggskedet vid Odenplan. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och ingen tunnel kommer att gå precis vid Gustav Vasa kyrka. Det innebär mindre störningar för kyrkan och att den gamla almen kan stå kvar.