Skip to main content

06. Station Sofia - Varför har man valt att placera stationsentrén mitt i parken?