Skip to main content

12. Om flera nummer finns registrerade på samma adress, får alla sms då?

Om det finns flera nummer registrerade på samma adress (samma abonnemang) skickas sms endast till ett av numren (det som tecknades först). Om det finns flera abonnemang till olika personer på samma adress, skickas sms till samtliga nummer.