Skip to main content

08. Station Sofia - Vem har beslutat att stationen ska placeras i parken?

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

Här kan du ta del av Stockholms stads detaljplan: https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/gallande-planer/planarende?JournalNumber=2014-18909&FlagPresentPlan=false&SubTypes=&PlanType=Detaljplan&ReglationId=111129